0 232 856 60 66 - 0 532 133 21 91 

0 232 856 60 66 - 0 532 133 21 91 

Toz Toplama Sistemleri

Santrifüj Toplayıcılar (Siklonlar)

Bu tip ayırıcılarda tanecikler, hava akımına “spin hareketi” (hem dairesel, hem de düşey hareket) verilerek ayrılır.
Endüstriyel toz toplama sistemlerinde 50 mikrona kadar olan taneciklerin tutulmasında kullanılır.
Filtrelerden önce kullanıldığında filtre ömrünün uzamasını sağlar.
Paralel bağlanarak yüksek kapasiteler çıkılabilir.
Santrifüj toplayıcıların en yaygın türü bir siklon toplayıcıdır. Bu toplayıcı (bir siklon veya kasırga benzeri) "dönme" için havayı zorlayarak havadan parçacıkları ayırır. Dönen hava kirleticileri hava akımının dış kenarına "atar" ve parçacıkların hava akımının dışına düşmesine veya yerleşmesine neden olur. Siklon toplayıcılar yaygın olarak hava akımından kaba tozları ayırıcı olarak ve sıklıkla verimli bir filtreden önce ön temizleyici olarak ve/veya bir ürün ayırıcı olarak kullanılır. İnce taneciklerin toplanması için uygun değildir.

Cihaz esas olarak düşey bir silindirden ibarettir. Alt kısmı konik bir yapıya sahiptir. Siklonun üst kısmındaki girişten yüksek hızla giren kirli hava siklon konstrüksiyonu vasıtasıyla helisel bir akış formu verilerek, yoğunluğu taşıyıcı ortamdan daha yüksek olan parçacıkların merkezkaç kuvveti ile siklon cidarlarına yönlendirilmesi sağlanır.

Siklonlar tozsuzlaştırma sistemlerinde, havadaki iri taneli tanecikleri tutmak için kullanılırlar. Siklonlar, yapıları ve çalışma prensipleri itibari ile ince tanecikli tozlarda çalışmaya uygun değildirler. Siklonlar ayrıca toz yükünün fazla olduğu sistemlerde filtre öncesi birinci kademe toz tutucu olarak görev yaparak filtreye gelen toz yükünü azaltırlar. Bu sayede filtre ünitesini daha verimli kullanmak mümkün olmaktadır.

Yan cepten giren gaz - parçacık karışımı 360° döndürülür, oluşan santrifüj kuvvet sayesinde havadan ağır tozlar ve parçalar siklonun iç cidarına savrulur. Merkeze yakın bölümlerde hava ikinci girdabı oluşturur. Tozlar ve parçacıklar cidardan siklonun alt hunisine düşerken hava orta kısımdan yukarıya doğru yönelerek çıkış ağzından siklonu terk eder. Alt çıkışa bağlanan motorlu hava kilidi sayesinde havadan ayrılmış katı malzeme aşağıya dökülür. Siklon, merkez kaç kuvvetinin etkisi ile karışım halindeki gaz ve katı maddeyi birbirinden ayıran sistemdir.

 Siklon içindeki ani hız değişimi nedeni ile ataletini kaybeden tanecikler siklon cidarından süzülerek alt konik toplama bunkerine akarlar. Bu mekanizma sonucu içerdiği tozlardan arınmış olan gaz, siklon merkezindeki çıkış borusu vasıtasıyla siklon üst kısmından dışarıya verilir. İçerisindeki uçucu kül ve kurum bulunan duman gazları ile aşırı miktarda parçacık ihtiva eden hava ve benzeri gazların içersindeki taneciklerin tutulması ve ayrılması amacı ile duman gazı yıkama ve filtreleme sistemlerinde kullanılır.

Siklon Konstrüksiyonunu Etkileyen Faktörler

Siklonlar genellikle belirli bir basınç kaybı dikkate alınarak tasarlanırlar.Siklonlar genellikle 15m/s gaz hızlarında çalışabilecek şekilde tasarlamak gerekir.

Siklon verimini etkileyebilecek başlıca tasarım faktörü siklonun çapıdır.Aynı basınç kaybın altında çalışan daha küçük çaplı bir siklonun verimi daha yüksek olacaktır. Belirli bir miktardaki gazı ayrıştırabilmek için küçük çaplı siklonlardan birden fazlasının paralel olarak uygulanması gerekebilir.Bu tarz uygulamaya multisiklon tertibi de denilmektedir.


Endüstriyel Tip Sarsak Motorlu Torba Filtreler

Tireşim motorlu torba filtre genellikle merkezi sistem toz ve duman emme uygulamalarında kullanılır.Herhangi bir kirletici kaynağından toplanan kirli hava, uygun çap ve kalınlıklarda tasarım edilen hava kanalları ile filtreye getirilir. Genelde toz için kendinden flanşlı yuvarlak kanallar tercih edilir. 

Filtre torbası, genellikle polyester iğneli keçeden olup, silindir şeklindeki torba kafesi çevresini saran torbaya iskelet vazifesi görür.Torbalar, profil üzerine otururlar.Tozlu hava filtre içine basınç ile girdiğinde temizleme sistemi çalışır.Filtreler sarsak motorlar tarafından temizlenir.

Filtre gövdesi toz sızdırmaz olup kirli oda ve üst olmak üzere iki bölmeye ayarlanmıştır. Kirli oda filtre ile dolu olup tozlu havayı biriktirme boşaltma bunkerden ibarettir. Bunkerin altında rotary valf gibi sızdırmazlık sağlayacak ünite ve temizlenebilir çuvallar, kovalar bulunur.Üst kısmında ise filtreleri astığımız profil ve sarsak motorlar mevcuttur.

Ürün Seçenekleri

Alana Özel Havalandırma

Garantili Hizmet

Montaj ve Parça Garantisi

Profesyonel Ekip

Ürün ve Servis Hizmeti

Sosyal Medya

Sosyalmedya da bizi takip edebilirsiniz.

0 232 856 60 66

0 532 133 21 91

Yedi Eylül Mahallesi 5528 Sokak,
No: 69/3 Torbalı / İZMİR

Copyright © 2021 Venio Agency